Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2474309
(11)  Patent Number  29310 
(96)  European Application Number  10813374.5 
(96)  European Application Date  22.03.2010 
(97)  European Patent Number  2474309 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  29.08.2018 
(31)  Priority Number  200901823 
(32)  Priority Date  04.09.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  ES 
(97)  European Application Publication Date  11.07.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.04.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 31/192  A61K 31/137  A61K 31/198  A61P 29/00  A61P 25/04  A61K 47/10  A61K 9/08  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 9/28  A61K 47/18   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/ES2010/000114 
(87)  International Publication Number  WO 2011/027009 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Farmalider, S.A.; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES 
(72)  Inventor(s)  JIMÉNEZ REDONDO, Ana; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
SANZ MENÉNDEZ, Nuria; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
GÓMEZ CALVO, Antonia; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
MARTÍNEZ-ALZAMORA, Fernando; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
MUÑOZ RUIZ, Ángel; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES;
HERNÁNDEZ HERRERO, Gonzalo; Aragoneses 15, 28108 Alcobendas (Madrid); ES 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Farmaceutická kompozícia zahŕňajúca ibuprofén, tramadol a bázickú aminokyselinu, spôsob jej prípravy a jej použitie 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  22.03.2023 
   Patent in Force maximum until  22.03.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2474309
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2018 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2474309
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.02.2019 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.03.2019 199,00 EUR 10 17.04.2019 199,00 EUR
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.03.2022 298,50 EUR 13

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2474309
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2018 Type Delivered
Opis 27.11.2018 Type Delivered
Plná moc 27.11.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 27.11.2018 Type Delivered
Sprievodný list 27.11.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2018 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.02.2019 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 11.04.2019 Type Sent document
vnútrospisový list 15.04.2019 Type Internal Letter
EP 2474309
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku