Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2464537
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10808752.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.08.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2464537 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  233321 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.06.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/02  B21D 53/28  B60N 2/225   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2010045308 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011019904 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Road Kangqiao Industrial Zone Pudong, 201315 Shanghai; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HIEMSTRA, Bruce, A.; 2691 N. Wagner Road, Ann Arbor, MI 48103; US;
BITTNER, Michael, R.; 46744 Maidstone Road, Canton, MI 48187; US;
PROFOZICH, Scott, A.; 1141 Elmhurst Street, Canton, MI 48187; US;
KAPUSKY, Michael, J.; 479 Princeton Dr., South Lyon, MI 48178; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2464537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2464537
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2464537
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2464537
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku