Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2443833
(11)  Číslo patentu  28156 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10808402.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.08.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2443833 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090075432 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.04.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/52  H04N 19/61  H04N 19/196  H04N 19/129  H04N 19/119  H04N 19/107  H04N 19/122  H04N 19/147  H04N 19/176  H04N 19/96  H04N 19/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2010/005373 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/019253 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JUNG, Hae-Kyung; 225-3303 Park Rio Apt., Jamsil 4-dong, Songpa-gu, Seoul 138-931; KR;
CHEON, Min-Su; (601) 337-65 Woncheon-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-822; KR;
MIN, Jung-Hye; 1004-704 BangJuk Maeul, Yeongtong Tranchae Apt., Mangpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-745; KR;
KIM, Il-Koo; 109-1903 GS Xi Apt., Cheongho-dong, Osan-si, Gyeonggi-do 447-756; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob dekódovania videa s uvážením poradia snímania kódovacích jednotiek majúcich hierarchickú štruktúru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.08.2023 
   Maximálna platnosť do  16.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2443833
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2443833
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.07.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.07.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.07.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.07.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.07.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2443833
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2018 Typ Doručené
Opis 09.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2018 Typ Odoslané
EP 2443833
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku