Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2452493
(11)  Číslo patentu  27609 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10808398.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.08.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2452493 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090075337 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/176  H04N 19/119  H04N 19/61  H04N 19/70  H04N 19/96  H04N 19/147   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2010/005368 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/019249 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEON, Min-Su; (601) 337- 65 Woncheon-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-822; KR;
JUNG, Hae-Kyung; 225-3303 Park Rio Apt. Jamsil 4-dong Songpa-gu, Seoul 138-931; KR;
MIN, Jung-Hye; 1004-704 BangJuk Maeul Yeongtong Tranchae Apt. Mangpo-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-745; KR;
KIM, Il-Koo; 109-1903 GS Xi Apt. Cheongho-dong, Osan-si Gyeonggi-do 447-756; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob kódovania videa na základe informácií o vzore hierarchicky kódovaného bloku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.08.2023 
   Maximálna platnosť do  13.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2452493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2452493
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.07.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.07.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.07.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.07.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.07.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2452493
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2018 Typ Platba
Žiadosť o opravu 05.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Typ Odoslané
EP 2452493
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku