Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2513696
(11)  Číslo patentu  22356 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10805249.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2513696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0906184 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 7/00  G01K 1/14  G01J 5/08  G01J 5/04  G03B 30/00  G01K 1/143   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2010/000794 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/073541 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wintech; 22 Route de Nay, 64110 Uzos; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CROTTEREAU Olivier; 236 Chemin Lamanet, F-64290 Gan; FR;
FERNANDEZ José; 956 Chemin Junqua, F-64230 Artiguelouve; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na kontrolu teploty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2023 
   Maximálna platnosť do  29.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 2513696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2513696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2513696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2016 Typ Platba
Plná moc 07.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2017 Typ Odoslané
EP 2513696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku