Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2456444
(11)  Číslo patentu  18807 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10800175.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2456444 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503776 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  C07D 473/34  A61K 31/5377  A61K 45/06  A61K 31/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/002020 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/008302 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intellikine, LLC; 10931 North Torrey Pines Road, Suite 103, La Jolla CA 92037; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REN Pingda; 4148 Twilight Ridge, San Diego CA 92130; US;
LIU Yi; 4841 Barlows Landing Cove, San Diego CA 92130; US;
WILSON Troy Edward; 575 Old Mill Road, San Marino CA 91108; US;
LI Liansheng; 8155 Cargill Avenue Apt. 39, San Diego CA 92122; US;
CHAN Katrina; 11178 Batavia Circle, San Diego CA 92126; US;
ROMMEL Christian; 528 Westbourne, La Jolla CA 92037; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Adenínový derivát ako inhibítor PI3K 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  9-2021 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.07.2023 
   Maximálna platnosť do  15.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 9/2015 SC4A
 
EP 2456444
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2456444
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.07.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.07.2018 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.07.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.11.2021 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2456444
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 07.11.2021 Typ Doručené
EP 2456444
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku