Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2451473
(11)  Číslo patentu  23314 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10796803.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2451473 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  224366 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/36  C07K 14/59  C12N 9/64  C12N 15/63  C12N 5/10  C07K 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2010/000532 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/004361 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OPKO Biologics Ltd.; 16 Ashlegan Street, Kiryat Gat, 8211804; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FIMA Udi Eyal; P.O. Box 238, Dvira 52330; IL;
HART Gili; P.O. Box 549, Shoham 6081809; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Dlhodobo pôsobiace koagulačné faktory a spôsoby ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2451473
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.02.2017 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2451473
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2451473
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.02.2017 Typ Doručené
Opis 03.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 03.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 22.02.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2017 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 20.06.2017 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.07.2017 Typ Odoslané
EP 2451473
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2017 OPKO Biologics Ltd. OPKO Biologics Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku