Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2513008
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10796357.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2513008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  292283 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/04  C04B 40/00  C08J 3/22  C09D 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2010069690 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011073224 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celanese Switzerland AG; Industriestrasse 17a, 6203 Sempach Station; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILLIMANN, Hongli; General-Guisan-Strasse 7, CH-6300 Zug; CH;
KOELLIKER, Robert; Seehäusernstrasse 15, CH-6208 Oberkirch; CH;
PUSTOVGAR, Andrey Petrovich; Malahitovaya Str. 12 korp.1 ap. 87, Moscow 129128; RU;
WICKI, Hans; Rotherd 7, CH-6102 Malters; CH;
HEINI, Urs; Luzernerstrasse 22, CH-6206 Neuenkirch; CH;
ABERLE, Thomas; Rössliweg 6, CH-6207 Nottwil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2513008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2513008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2513008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2513008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku