Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2449152
(11)  Číslo patentu  30378 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10792646.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2449152 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  220331 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23F 11/10  C23F 11/173  C23F 1/44  C23G 1/06  C23G 1/08  C23G 1/18  C23G 1/19  C11D 1/72  C11D 3/00  C11D 3/20  C11D 3/28  C11D 3/33  C11D 3/34  C11D 3/37  C11D 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/039785 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/151641 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstralsse 67, 405 89 Dusseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCCORMICK, David, R.; 1322 N. Custer Avenue, Clawson Michigan 48017; US;
DUBS, Ronald, F.; 1696 Deer Path Trail, Oxford Michigan 48371; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Formulácie inhibítorov straty kovu a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2449152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2449152
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2449152
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.05.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 2449152
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku