Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2506999
(11)  Číslo patentu  23815 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10787072.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2506999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009057197 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 17/02  B22D 17/04  B22D 17/08  B22D 17/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/068123 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/064253 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oskar Frech GmbH + Co. KG; Schorndorfer Strasse 32, 736 14 Schorndorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ERHARD Norbert; Habichtweg 11, 735 47 Lorch; DE;
DANNENMANN Helmar; Anemonenstrasse 11, 736 14 Schorndorf; DE;
KURZ Jürgen; Schurwaldstrasse 24, 736 55 Plüderhausen; DE;
SYDLO Andreas; Remsstrasse 92, 736 14 Schorndorf; DE;
GERNER Daniel; Schettelbachstrasse 40, 735 63 Mögglingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lejacia jednotka pre tlakový lejací stroj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2506999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2506999
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2017 Typ Doručené
Opis 03.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2017 Typ Odoslané
EP 2506999
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku