Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2499465
(11)  Číslo patentu  27486 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10785487.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2499465 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0919899 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01D 5/353  G08B 13/186   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2010/002072 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/058312 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OptaSense Holdings Limited; Cody Technology Park Ively Road Farnborough, Hampshire GU14 0LX; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HILL, David, John; Bldg A22 Winfrith Technology Centre Winfrith Newburgh, Dorchester DT2 8XJ; GB;
MCEWEN-KING, Magnus; QinetiQ Limited Cody Technology Park Ively Road Farnborough, Hampshire GU14 0LX; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Distribuované snímanie využívajúce vláknovú optiku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.11.2022 
   Maximálna platnosť do  11.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 09/2018 SC4A
 
EP 2499465
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.10.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.11.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.10.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2499465
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2018 Typ Doručené
1a Opis 07.06.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 29.06.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 29.06.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
EP 2499465
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku