Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2504332
(11)  Číslo patentu  16871 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10785289.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2504332 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  264748 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/06  A61K 31/4025  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/057952 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/066352 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 500 Kendall Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIU Hanlan; 80 East Street, Lexington, MA 02420; US;
WILLIS Chris; 7 Overlook Drive, Southborough, MA 01772; US;
BHARDWAJ Renu; 1 Candlelight Way, Ashland, MA 01721; US;
COPELAND Diane P.; 17 Hawks Ridge Road, Billerica, MA 01862; US;
HARIANAWALA Abizer; 10 Wilson Lane, Acton, MA 01720; US;
SKELL Jeffrey; 41 Hundreds Road, Westborough, MA 01581; US;
MARSHALL John; 25 Northrop Street, Hopedale, MA 01747; US;
KOCHLING Jianmei; 42 Oak Street, Wellesley, MA 02482; US;
PALACE Gerard; 123 Millwood Street, Framingham, MA 01701; US;
PETERSCHMITT Judith; 44 Harrington Street, Watertown, MA 02472; US;
SIEGEL Craig; 15 Bradford Road, Woburn, MA 01801; US;
CHENG Seng; 10 Jennison Circle, Natick, MA 01760; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Amorfná a kryštalická forma hemitartrátu genz 112638 ako inhibítor glukozylceramid syntázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2021 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 2504332
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.11.2014 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.11.2015 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2016 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.10.2017 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.10.2018 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.10.2019 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504332
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 19.08.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2014 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
4c Opis 03.05.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2021 Typ Platba
EP 2504332
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku