Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2503889
(11)  Číslo patentu  29061 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10784924.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2503889 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  263431 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/40  A01N 25/12  A01N 25/14  A01P 13/00  A01N 33/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/057544 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/063312 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dow AgroSciences LLC; 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KEENEY, Franklin; 12304 Windsor Drive, Carmel, IN 46033; US;
FOSTER, Neil; 9 Rue Des Bouleaux, 67460 Souffelweyersheim; FR;
LOGAN, Martin; 4204 North Meridian Street, Indianapolis, IN 46208; US;
PERRY, Maria; 7974 S 675 W, Jamestown, IN 46147; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zlepšený spôsob prípravy rozpustných granúl solí pyridínkarboxylových kyselín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 03/2019 SC4A
 
EP 2503889
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2018 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.10.2019 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2503889
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 06.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 06.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 06.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.01.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o opravu 29.01.2019 Typ Doručené
EP 2503889
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku