Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2504012
(11)  Číslo patentu  21396 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10784299.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2504012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009047092 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/56  A61K 47/44  A61K 9/06  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/068157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/064271 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Birken AG; Streiflingsweg 11, 75223 Niefern-Öschelbronn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHEFFLER Armin; Forststrasse 7, 75229 Niefern-Öschelbronn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Použitie oleogélu s obsahom triterpénov na hojenie rán 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
 
EP 2504012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2016 Typ Platba
Plná moc 09.09.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2016 Typ Odoslané
EP 2504012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku