Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2504362
(11)  Číslo patentu  23134 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782561.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2504362 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09014745, 264696 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2009, 26.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/007197 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/063980 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  InflaRx GmbH; Winzerlaer Strasse 2, 077 45 Jena; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUO Renfeng; 5816 Villa France Ave, Ann Arbor MI 48103; US;
RIEDEMANN Niels Christoph; Fröbelstieg 8, 077 43 Jena; DE;
LI Yan; Beijing Mabworks Biotech Co. Ltd., Building No.3, Huilongsen Science Park, 14 Kechuang Street, 1 Jinghai Road, Ciqu Town, Tongzhou District, Beijing; CN;
SHEN Beifen; Beijing Mabworks Biotech Co. Ltd., Building No.3, Huilongsen Science Park, 14 Kechuang Street, 1 Jinghai Road, Ciqu Town, Tongzhou District, Beijing; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Väzbové podiely anti-C5a s vysokou blokovacou aktivitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
 
EP 2504362
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504362
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2504362
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2017 Typ Doručené
Opis 12.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 12.01.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2017 Typ Odoslané
EP 2504362
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku