Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2499414
(11)  Číslo patentu  16708 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782540.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2499414 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.04.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0901433 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 55/165  F16L 55/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/006697 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/057734 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Röranalysgruppen I Europa AB; Flöjelsbergsgatan 12, 431 37 Mölndal; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NILSSON Göran; Stenstigen 13, S-179 61 Stenhamra; SE;
HEDBERG Sam; Pastor Ödmans väg 91, S-134 60 INGARÖ; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentový zástupca, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob inštalácie výstelky do rúry 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  11.06.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 13.10.2021 19/2021 MC4A
 
EP 2499414
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.10.2014 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2015 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.10.2016 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.10.2017 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2018 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.10.2019 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.09.2020 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2499414
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.06.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
3 Plná moc 08.07.2014 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2014 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2014 Typ Odoslané
EP 2499414
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku