Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2496717
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10782468.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2496717 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  381854 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68  G06F 19/18  G06F 19/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3241914; 17168527.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2010055655 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011057094 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Chinese University of Hong Kong; Technology Licensing Office Room 328, Pi Ch'iu Building Shatin,, New Territories, Hong Kong; CN;
Sequenom, Inc.; 3595 John Hopkins Court, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LO, Yuk Ming Dennis; 4th Floor 7 King Tak Street Homantin, Kowloon Hong Kong; CN;
CHAN, Kwan Chee; Flat A 13/F Block 34 Broadway Street Mei Foo Sun Chuen, Kowloon Hong Kong; CN;
CHIU, Wai Kwun Rossa; House 31 Double Haven 52 Ma Lok Path Shatin, New Territories, Hong Kong; CN;
CANTOR, Charles; 526 Stratford Court, Del Mar, California 92014; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3241914; 17168527.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2496717
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2496717
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2496717
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku