Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2507640
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10781915.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2507640 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  629088 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01L 3/00  G01N 1/38  G01N 1/40  G01N 30/60  G01N 35/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2010068457 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2011067221 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd; 19 Jessops Riverside 800 Brightside Lane, Sheffield S9 2RX; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHOEMAKER, Philip, Alexander; GE Global Research One Research Circle, Niskayuna New York 12309; US;
GRIFFIN, Weston, Blaine; GE Global Research One Research Circle, Niskayuna New York 12309; US;
FINEHOUT, Erin, J.; GE Global Research One Research Circle, Niskayuna New York 12309; US;
WANG, Xuefeng; GE Global Research One Research Circle, Niskayuna New York 12309; US;
SHAIKH, Kashan, A.; GE Global Research One Research Circle, Niskayuna New York 12309; US;
GODDARD, Greg, D.; GE Global Research One Research Circle, Niskayuna New York 12309; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2507640
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2507640
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2507640
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2507640
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku