Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2481227
(11)  Číslo patentu  17435 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10775863.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.09.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2481227 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.08.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0916582 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 8/18  H04W 8/24  H04W 60/06  H04W 60/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2010/051591 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/036484 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Truphone Limited; 25 Canada Square, London E14 5LQ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAGG James Peter; Hurst Farm, Dairy Lane, Crockham Hill Kent TN8 6RA; GB;
GUY, III Edward Thomas; 12 Williams Road, Chatham, New Jersey 07928; US;
EVANS Timothy Paul; 22 Glendale Avenue, Newbury Berkshire RG14 6RU; GB;
SNIJDER Robert; Im Zil 43, 8620 Wetzikon; CH;
BORISOGLEBSKI, Igor; Rua Manuel Francisco nº4 3ºA, P-2645-588 Alcabideche; PT;
CAMPBELL Alistair James; Eden Park, Den Cross Edenbridge TN8 5PW; GB;
SEQUEIRA Cláudio Miguel Canário; Rua Nobrega e Sousa Nº5 R\C DTO, P-2840-140 Seixal; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Broker riadenia identifikácie účastníka pre pevné/mobilné siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.09.2022 
   Maximálna platnosť do  22.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2015 02/2015 SC4A
 
EP 2481227
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.10.2014 5 199,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2015 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2016 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.03.2018 8 298,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.08.2018 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.08.2019 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.09.2020 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.09.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2481227
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 20.11.2014 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2014 Typ Platba
4 Plná moc 25.11.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2015 Typ Odoslané
6 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 30.09.2021 Typ Doručené
6c Opis 30.09.2021 Typ Doručené
6d Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.09.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.09.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
9 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2021 Typ Platba
10 oznámenie o zápise zmeny 13.10.2021 Typ Odoslané
11 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 2481227
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.10.2021 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Belička Ivan, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2021 Truphone Limited Truphone Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku