Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2488157
(11)  Číslo patentu  36588 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10768760.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2488157 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0918150 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 31/167  A61K 31/56  A61P 11/02  A61K 31/573  A61K 31/045  A61K 45/06  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/065569 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/045429 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jagotec AG; Wildensteinerstrasse 1, 4132 Muttenz; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUELLER-WALZ, Rudi; Hans-Vetter-Strasse 108, 79650 Schopfheim; DE;
FUEG, Lise-Marie; Neumattstrasse 58, 4144 Arlesheim; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Vylepšené formulácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2023 
   Maximálna platnosť do  15.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.04.2021 7/2021 SC4A
 
EP 2488157
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488157
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488157
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.03.2021 Typ Odoslané
EP 2488157
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku