Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2533416
(11)  Číslo patentu  16267 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10765733.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2533416 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI0902349 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02P 23/00  H02P 23/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BR2010/000229 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/009179 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOARES Claudio Eduardo; Rua Guia Lopes 221, Ap. 202/Bl. A, Santo Antônio, Cep: 89218-060 - Joinville - SC; BR;
BERNHARD LILIE Dietmar Erich; Rua Orestes Guimarães 904, Cep: 89204-060 - Joinville- SC; BR;
ANDRICH Roberto; Rua Vereador Guilherme Zuege 802, Pirabeirada, Cep: 89213-300 - Joinville - SC; BR;
VON DOKONAL Luiz; Rua Presidente Costa e Silva 241, Cep: 89204-500 - Joinville - SC; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Systém regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže a spôsob regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.07.2020 
   Maximálna platnosť do  22.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.03.2021 6/2021 MM4A
 
EP 2533416
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2014 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 15,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 18.06.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2533416
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.07.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.07.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.07.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.07.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.07.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.07.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2021 464,00 EUR 11 22.11.2022 464,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.08.2021 531,00 EUR 12 22.11.2022 531,00 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.07.2022 298,50 EUR 13 22.11.2022 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2533416
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.05.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.02.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.03.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.03.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.06.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2021 Typ Doručené
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 22.06.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 10.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 10.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vrátenie poplatku 10.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 16.11.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 16.11.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 16.11.2022 Typ Odoslané
EP 2533416
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.05.2019 HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku