Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2533416
(11)  Patent Number  16267 
(96)  European Application Number  10765733.0 
(96)  European Application Date  22.07.2010 
(97)  European Patent Number  2533416 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  26.02.2014 
(31)  Priority Number  PI0902349 
(32)  Priority Date  22.07.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  BR 
(97)  European Application Publication Date  12.12.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  05.08.2014 
(51)  International Patent Classification  H02P 23/00  H02P 23/04   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/BR2010/000229 
(87)  International Publication Number  WO 2011/009179 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Inventor(s)  SOARES Claudio Eduardo; Rua Guia Lopes 221, Ap. 202/Bl. A, Santo Antônio, Cep: 89218-060 - Joinville - SC; BR;
BERNHARD LILIE Dietmar Erich; Rua Orestes Guimarães 904, Cep: 89204-060 - Joinville- SC; BR;
ANDRICH Roberto; Rua Vereador Guilherme Zuege 802, Pirabeirada, Cep: 89213-300 - Joinville - SC; BR;
VON DOKONAL Luiz; Rua Presidente Costa e Silva 241, Cep: 89204-500 - Joinville - SC; BR 
(74)  Attorney(s)   
(54)  Title  Systém regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže a spôsob regulácie pre elektrický motor použitý na cyklické záťaže 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  22.07.2020 
   Patent in Force maximum until  22.07.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.03.2021 6/2021 MM4A
 
EP 2533416
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2014 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 15,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 18.06.2021 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2533416
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.07.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.07.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.07.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.07.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.07.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.07.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2021 464,00 EUR 11 22.11.2022 464,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.08.2021 531,00 EUR 12 22.11.2022 531,00 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.07.2022 298,50 EUR 13 22.11.2022 298,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2533416
S/N Item Name Date Type Document Payment
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Vrátenie udržiavacieho poplatku Type Internal Letter
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.05.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.05.2014 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2014 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 27.02.2019 Type Delivered
Plná moc 27.02.2019 Type Delivered
Doplnenie materiálov 06.03.2019 Type Delivered
Doklad o prevode 06.03.2019 Type Delivered
Plná moc 06.03.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 06.03.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2019 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.05.2019 Type Sent document
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.06.2021 Type Delivered
Sprievodný list 18.06.2021 Type Delivered
Doplnenie materiálov 21.06.2021 Type Delivered
Plná moc 21.06.2021 Type Delivered
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 22.06.2021 Type Payment
všeobecný referátnik 10.12.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 09.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 09.02.2022 Type Delivered
Podanie inde neuvedené 10.11.2022 Type Delivered
Plná moc 10.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 10.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o vrátenie poplatku 10.11.2022 Type Delivered
Plná moc 10.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 10.11.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 11.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 16.11.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 16.11.2022 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 16.11.2022 Type Sent document
EP 2533416
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 03.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.05.2019 HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku