Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2488497
(11)  Patent Number  16369 
(96)  European Application Number  10765586.2 
(96)  European Application Date  14.10.2010 
(97)  European Patent Number  2488497 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  12.03.2014 
(31)  Priority Number  09382212 
(32)  Priority Date  16.10.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  EP 
(97)  European Application Publication Date  22.08.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  05.08.2014 
(51)  International Patent Classification  C07C 217/80   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2010/006283 
(87)  International Publication Number  WO 2011/045059 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Almirall S.A.; Ronda del General Mitre 151, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Inventor(s)  BOIX BERNARDINI Maria Carmen; C/ Laureá Mir 408-410, E-08980 Sant Feliu de Llobregat; ES 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob výroby kyseliny 2-[(3,5-difluór-3'-metoxy-1,1'-bifenyl-4-yl)amino]nikotínovej 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  14.10.2023 
   Patent in Force maximum until  14.10.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
 
EP 2488497
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2014 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2488497
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.09.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2022 298,50 EUR 13

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2488497
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.05.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 21.05.2014 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2014 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Type Sent document
EP 2488497
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku