Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2488497
(11)  Číslo patentu  16369 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10765586.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2488497 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09382212 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 217/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/006283 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/045059 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Almirall S.A.; Ronda del General Mitre 151, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOIX BERNARDINI Maria Carmen; C/ Laureá Mir 408-410, E-08980 Sant Feliu de Llobregat; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby kyseliny 2-[(3,5-difluór-3'-metoxy-1,1'-bifenyl-4-yl)amino]nikotínovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 8/2014 SC4A
 
EP 2488497
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488497
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.09.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2488497
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.05.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
EP 2488497
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku