Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2455326
(11)  Číslo patentu  14936 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10744970.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2455326 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200930475 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 3/00  F25D 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/ES2010/070493 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/007042 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Benayas Perez Luis; Alfredo Marquerie 33, 28034 Madrid; ES;
Perez Perez Javier; Hermanos Machado 5 Boadilla Del Monte, 28660 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Benayas Perez Luis; Alfredo Marquerie 33, 28034 Madrid; ES;
Perez Perez Javier; Hermanos Machado 5 Boadilla Del Monte, 28660 Madrid; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bačík Kvetoslav, Ing.; SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Zdokonalený prenosný dávkovač nápojov pre skupinové použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.07.2023 
   Maximálna platnosť do  15.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2013 12/2013 SC4A
 
EP 2455326
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2013 116,00 EUR 17.04.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2455326
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.08.2013 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.07.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.07.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.07.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2455326
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.09.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.09.2013 Typ Odoslané
Plná moc 16.10.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 01.04.2014 Typ Odoslané
vnútrospisový list 14.04.2014 Typ Interné listy
EP 2455326
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku