Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2398982
(11)  Číslo patentu  27568 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10744026.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2398982 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0900207, PCT/SE2010/050006 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.02.2009, 04.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 19/02  E05B 19/04  E05B 27/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2010/050189 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/096009 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Winloc AG; P.O. Box 4233 Baarerstrasse 43, 6304 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIDÉN, Bo; Björkvägen 16B, S-644 36 Torshälla; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Profilový kľúč pre zámky s cylindrickou vložkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Maximálna platnosť do  18.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2398982
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2398982
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.01.2019 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.01.2020 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.01.2021 265,50 EUR 12
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.01.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2398982
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 06.06.2018 Typ Doručené
1b Opis 06.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 25.06.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 25.06.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.09.2018 Typ Odoslané
EP 2398982
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku