Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2462086
(11)  Číslo patentu  29174 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10743025.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2462086 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009036230 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.06.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05G 5/00  C05G 3/08  C05C 1/00  C05B 7/00  C05C 9/00  C05G 3/00  C05C 3/00  C05F 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/004631 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/015306 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SKW STICKSTOFFWERKE PIESTERITZ GmbH; Möllensdorfer Strasse 13, 068 86 Lutherstadt Wittenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REINHARDT, Petra; Koethener Str. 18, 06847 Dessau; DE;
NICLAS, Hans-Joachim; Rethelstr. 8, 12435 Berlin; DE;
RADICS, Ute; Melzwigerstr. 36, 06901 Kemberg; DE;
FUCHS, Michael; Am Wachtelbach 4, 04451 Cunnersdorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  N/S tekuté hnojivo s vysokým obsahom živín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.07.2023 
   Maximálna platnosť do  28.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2462086
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2462086
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.07.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.07.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.07.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2462086
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2462086
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku