Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2448637
(11)  Číslo patentu  16546 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10734541.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2448637 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0911580 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 25/08  A61K 31/352   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2010/051066 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/001169 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GW Pharma Limited; Porton Down Science Park, Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ; GB;
Otsuka Pharmaceutical Co. Limited; 9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WHALLEY Ben; School of Pharmacy, University of Reading, Whiteknights, PO Box 226, Reading RG6 6AP; GB;
STEPHENS Gary; School of Pharmacy, University of Reading, Whiteknights, PO Box 226, Reading RG6 6AP; GB;
WILLIAMS Claire; School of Pharmacy, University of Reading, Whiteknights, PO Box 226, Reading RG6 6AP; GB;
GUY Geoffrey; GW Pharmaceuticals Limited, Porton Down Science Park, Salisbury SP4 0JQ; GB;
WRIGHT Stephen; GW Pharmaceuticals Limited, Porton Down Science Park, Salisbury SP4 0JQ; GB;
KIKUCHI Tetsuro; Otsuka Pharmaceutical Company Limited, 1-7-1, Doshomachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5410045; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentový zástupca, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Použitie jedného alebo kombinácie viacerých fytokanabinoidov pri liečbe epilepsie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
 
EP 2448637
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2448637
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.06.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.06.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.05.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2448637
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 22.05.2014 Typ Doručené
Plná moc 04.06.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 16.06.2014 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2014 Typ Odoslané
EP 2448637
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku