Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2451652
(11)  Číslo patentu  15133 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10730363.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2451652 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009032678 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B42D 15/10  G06K 19/077  B32B 38/18  B32B 38/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/003865 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/003518 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bundesdruckerei GmbH; Oranienstrasse 91, 10969 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUTH Oliver; Sameiskystrasse 4, 12277 Berlin; DE;
DONATH Denis; An der Wildbahn 62 A, 16348 Wandlitz; DE;
KLOESER Joachim; Nachodstrasse 17, 10779 Berlin; DE;
HAGEMANN Michael; Olwenstrasse 31a, 13465 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková; ul. 29. augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu mozaiky pre vrstvenú fóliu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2014 1/2014 SC4A
 
EP 2451652
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2451652
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 25.06.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.06.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.06.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2451652
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.08.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 04.09.2013 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.12.2013 Typ Odoslané
EP 2451652
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku