Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2451452
(11)  Číslo patentu  19933 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10728191.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2451452 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09425270 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/416  A61P 17/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/058881 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2011/003737 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.; Viale Amelia 70, 001 81 Roma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUGLIELMOTTI Angelo; Via Gaetano Fuggetta 59, I-00149 Roma; IT;
MANGANO Giorgina; Via Gran Paradiso 84, I-00139 Roma; IT;
BIONDI Giuseppe; Via Aldo Moro 22, I-00040 Castel Gandolfo (roma); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie benzydamínu pri liečbe p40-dependentních ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.06.2023 
   Maximálna platnosť do  23.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 5/2016 SC4A
 
EP 2451452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2451452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.05.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.05.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.05.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2451452
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.04.2016 Typ Odoslané
EP 2451452
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku