Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2430014
(11)  Číslo patentu  19768 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10720970.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2430014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  177972 P, 224745 P, 238760 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2009, 10.07.2009, 01.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  A61K 31/4188  A61P 31/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/034600 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/132601 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUO Hongyan; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
KATO Darryl; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
KIRSCHBERG Thorsten A.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
LIU Hongtao; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
LINK John O.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
MITCHELL Michael L.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
PARRISH Jay P.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
SQUIRES Neil; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
SUN Jianyu; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
TAYLOR James; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
BACON Elizabeth M.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
CANALES Eda; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
CHO Aesop; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
COTTELL Jeromy J.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
DESAI Manoj C.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
HALCOMB Randall L.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
KRYGOWSKI Evan S.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
LAZERWITH Scott E.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
LIU Qi; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
MACKMAN Richard; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
PYUN Hyung-Jung; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
SAUGIER Joseph H.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
TRENKLE James D.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
TSE Winston C.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
VIVIAN Randall W.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
SCHROEDER Scott D.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
WATKINS William J.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
XU Lianhong; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
YANG Zheng-Yu; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
KELLAR Terry; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
SHENG Xiaoning; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
CLARKE Michael O'Neil Hanrahan; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
CHOU Chien-hung; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
GRAUPE Michael; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
JIN Haolun; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
MCFADDEN Ryan; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
MISH Michael R.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
METOBO Samuel E.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
PHILLIPS Barton W.; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
VENKATARAMANI Chandrasekar; 333 Lakeside Drive, Foster City California 94404; US;
KIM Chuong U.; 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antivírusové kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5001-2016 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.05.2022 
   Maximálna platnosť do  12.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 04/2016 SC4A
2 Opravy mien 27.10.2021 20/2021 HB9A
 
EP 2430014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.04.2016 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.04.2017 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.04.2018 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.04.2019 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.04.2020 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2430014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 30.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2015 Typ Platba
3 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 05.02.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2016 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.09.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 08.09.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 2430014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 14.10.2021 GUO Hongyan GUO Hongyan
KATO Darryl KATO Darryl
KIRSCHBERG Thorsten A. KIRSCHBERG Thorstens A.
LIU Hongtao LIU Hongtae
LINK John O. LINK John O.
MITCHELL Michael L. MITCHELL Michael L.
PARRISH Jay P. PARRISH Jay P.
SQUIRES Neil SQUIRES Neil
SUN Jianyu SUN Jianyu
TAYLOR James TAYLOR James
BACON Elizabeth M. BACON Elizabeth M.
CANALES Eda CANALES Eda
CHO Aesop CHO Aesop
COTTELL Jeromy J. COTTELL Jeromy J.
DESAI Manoj C. DESAI Manoj C.
HALCOMB Randall L. HALCOMB Randall L.
KRYGOWSKI Evan S. KRYGOWSKI Evan S.
LAZERWITH Scott E. LAZERWITH Scott E.
LIU Qi LIU Qi
MACKMAN Richard MACKMAN Richard
PYUN Hyung-Jung PYUN Hyung-Jung
SAUGIER Joseph H. SAUGIER Joseph H.
TRENKLE James D. TRENKLE James D.
TSE Winston C. TSE Winston C.
VIVIAN Randall W. VIVIAN RAndall W.
SCHROEDER Scott D. SCHROEDER Scott D.
WATKINS William J. WATKINS William J.
XU Lianhong XU Lianhong
YANG Zheng-Yu YANG Zheng-Yu
KELLAR Terry KELLAR Terry
SHENG Xiaoning SHENG Xiaoning
CLARKE Michael O'Neil Hanrahan CLARKE Michael O'Neil Hanrahan
CHOU Chien-hung CHOU Chien-hung
GRAUPE Michael GRAUPE Michael
JIN Haolun JIN Haolun
MCFADDEN Ryan MCFADDEN Ryan
MISH Michael R. MISH Michael R.
METOBO Samuel E. METOBO Samuel E.
PHILLIPS Barton W. PHILLIPS Barton W.
VENKATARAMANI Chandrasekar VENKATARAMANI Chandrasekar
KIM Chuong U. KIM Chuong U.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku