Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2429501
(11)  Patent Number  29975 
(96)  European Application Number  10720087.5 
(96)  European Application Date  13.05.2010 
(97)  European Patent Number  2429501 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  21.11.2018 
(31)  Priority Number  177943 P 
(32)  Priority Date  13.05.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  21.03.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.06.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 9/20  A61K 31/192   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2010/034660 
(87)  International Publication Number  WO 2010/132635 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Inventor(s)  KINTER, Kevin; 11512 Autumnwood Way, Glen Allen Virginia 23059; US;
RAMSEY, Peter; 16349 Fox Creek Forest Drive, Moselev, Virginia 23120; US 
(74)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Title  Kompozície s okamžitým uvoľňovaním liečiva 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  13.05.2022 
   Patent in Force maximum until  13.05.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
4 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 11.01.2023 1/2023 MM4A
 
EP 2429501
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2021 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2429501
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.02.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.04.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2021 265,50 EUR 12

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2429501
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2019 Type Delivered
Opis 04.02.2019 Type Delivered
Plná moc 04.02.2019 Type Delivered
Sprievodný list 04.02.2019 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2019 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 15.06.2021 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Type Delivered
Sprievodný list 15.06.2021 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Type Sent document
Doplnenie materiálov 10.08.2021 Type Delivered
Plná moc 10.08.2021 Type Delivered
Doplnenie materiálov 26.08.2021 Type Delivered
Doklad o prevode 26.08.2021 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.08.2022 Type Sent document
EP 2429501
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku