Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2417354
(11)  Číslo patentu  14255 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10718423.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2417354 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI0900855 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/12  F04B 39/06  F04B 39/00  F25B 1/02  F25B 31/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BR2010/000108 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/115253 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOREIRA Emerson; Rua Lagamar 147- Ap. 604 - Bloco A -, 89223-080 Joinville - SC; BR;
FAGOTTI Fabian; No 18 Xinjin Road, Unit 217 Chaoyang District, 100015 Beijing; CN;
WEBER Gustavo Cardoso; Rua Max Colin 1214 - Ap. 1003 -, 89204-041 Joinville - SC; BR;
PEREIRA Milton Wetzel; Rua Coelho Neto 459 -, 89218-015 Joinville - SC; BR;
MACIEL Ricardo Alexandre; Rua Seara 291 - Ap. 204/A -, 89227-014 Joinville - SC; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Hermetický chladiaci kompresor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Maximálna platnosť do  05.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2013 9/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2417354
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2013 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417354
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.05.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.04.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.04.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.04.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.03.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.03.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.02.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.08.2021 531,00 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2417354
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.05.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.06.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.02.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.03.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.03.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.05.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 06.07.2022 Typ Odoslané
EP 2417354
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.05.2019 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku