Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2421504
(11)  Číslo patentu  24877 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10717263.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2421504 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09290298 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 31/13  A61K 9/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/051573 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/122442 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pierre Fabre Dermatologie; 45 Place Abel Gance, 921 00 Boulogne Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHAUMONT Christine; C/O PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place Abel Gance, 921 00 Boulogne-Billancourt; FR;
CORDOLIANI Jean-François; C/O PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place Abel Gance, 921 00 Boulogne Billancourt; FR;
LEVERD Elie; C/O PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place Abel Gance, 921 00 Boulogne Billancourt; FR;
MUGUET Valérie; C/O PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place Abel Gance, 921 00 Boulogne Billancourt; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Pediatrické roztoky obsahujúce propranolol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2023 
   Maximálna platnosť do  12.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2421504
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.04.2017 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2421504
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.04.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.04.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.03.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2421504
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2017 Typ Doručené
Opis 13.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 22.08.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2017 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2421504
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku