Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2414532
(11)  Číslo patentu  40579 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10715357.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2414532 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IT2009/000124, PCT/IT2009/000127, PCT/IB2009/055736, PCT/IB2009/055737 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2009, 31.03.2009, 14.12.2009, 14.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, WO, WO, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 19/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/051413 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/113130 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Versalis S.p.A.; Piazza Boldrini, 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COTTI COMETTINI Marco; Loc. Roviore 14, I-13835 TRIVERO (Biella); IT;
TORRE Paolo; Via Terrarossa 37, I-16011 Arenzano (Genova); IT;
CHERCHI Francesco; Via Novelli 6, I-86100 CAMPOBASSO; IT;
RIVA Alberto; Piazza Repubblica 22/11, I-15061 ARQUATA SCRIVIA (Alessandria); IT;
FERRERO Simone; Piazza Obizzio Malaspina 14, I-15057 TORTONA (Alessandria); IT;
OTTONELLO Piero; Via Teodoro di Monferrato 22/8, I-16156 GENOVA; IT;
GARBERO Mirko; Via San Paolo 6, I-10138 TORINO; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zlepšený spôsob rýchlej hydrolýzy biomasy s vysokým obsahom pevných látok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2023 
   Maximálna platnosť do  31.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2414532
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2414532
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.03.2023 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2414532
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2022 Typ Odoslané
EP 2414532
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku