Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2411344
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10713483.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2411344 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0901364 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/04  C04B 40/00  C04B 7/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  FR2010000243 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2010112687 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Holcim Technology Ltd; Grafenauweg 10, 6300 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHWARTZENTRUBER, Arnaud; 2 allée Laurence, F-69740 Genas; FR;
MARTIN, Mylène; Route de la Lombardière, F-38200 Luzinay; FR;
BENARD, Philippe; 44 Rue Gabriel Sarrazin, F-69008 Lyon; FR;
SABIO, Serge; 5 Lot les Pervenches 800 Route du Corbet, F-38540 Saint Just Chaleyssin; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2411344
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2411344
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2411344
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2411344
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku