Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2385829
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10711784.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.01.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2385829 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  143755 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.01.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/403  A61K 31/415  A61K 31/437  A61K 31/44  A61K 31/506  A61P 25/16  A61P 25/18  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2010020681 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2010081115 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Board of Regents of the University of Texas System; 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas TX 75390; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCKNIGHT, Steven, L.; 4518 Fairway, Dallas TX 75219; US;
PIEPER, Andrew, A.; 5720 Meadowhaven Drive, Plano TX 75093; US;
READY, Joseph, M.; 3157 Riverside Drive, Carrollton TX 75007; US;
DE BRABANDER, Jef; 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas TX 75390; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2385829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2385829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.01.2019 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2385829
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 01.04.2019 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 04.04.2019 Typ Interné listy
EP 2385829
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku