Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2411408
(11)  Číslo patentu  20531 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10711069.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2411408 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0905023 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  C07K 16/10  C07K 16/12  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2010/000500 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/109165 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Erasmus University Medical Center Rotterdam; Department of Cell Biology and Genetics, P.O.Box 1738, 3000 DR Rotterdam; NL;
Craig Roger Kingdon; Jubilee House Farm, Spen Moss, Smallwood, Sandbach, Cheshire CW11 2XB; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GROSVELD Franklin Gerardus; Erasmus University Medical Center Rotterdam, Department of Cell Biology and Genetics, P.O. Box 1738, NL-3000 DR Rotterdam; NL;
JANSSENS Richard Wilhelm; Erasmus University Medical Center Rotterdam, Department of Cell Biology and Genetics, P.O. Box 1738, NL-3000 DR Rotterdam; NL;
DRABEK Dubravka; Erasmus University Medical Center Rotterdam, Department of Cell Biology and Genetics, P.O. Box 1738, NL-3000 DR Rotterdam; NL;
CHEN Tao; Erasmus University Medical Center Rotterdam, Department of Cell Biology and Genetics, P.O. Box 1738, NL-3000 DR Rotterdam; NL;
DE BOER Ernie; Erasmus University Medical Center Rotterdam, Department of Cell Biology and Genetics, P.O. Box 1738, NL-3000 DR Rotterdam; NL;
CRAIG Roger Kingdon; Jubilee House Farm, Spen Moss Smallwood, Sandbach, Cheshire CW11 2XB; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Rozpustné protilátky "iba ťažkého reťazca"  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.03.2024 
   Maximálna platnosť do  19.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2411408
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2411408
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.02.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.02.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.02.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.02.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.03.2022 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.03.2023 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2411408
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 27.01.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 29.01.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 11.02.2016 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2016 Typ Platba
Plná moc 19.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
EP 2411408
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku