Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2400914
(11)  Číslo patentu  29255 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10706560.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.02.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2400914 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09151896 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61C 1/08  A61C 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/051261 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/086459 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIAX DENTAL TECHNOLOGIES, LLC; 4400 Biscayne Boulevard, 14th Floor, Miami FL 33137; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JACQUEMYNS, Evelyne; Kapitteldreef 33, B-9830 Sint-Martens-Latem; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby stomatologického nástroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.02.2022 
   Maximálna platnosť do  02.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2400914
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2400914
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.01.2019 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.01.2020 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.01.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2400914
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 15.11.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 15.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2400914
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku