Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2394087
(11)  Číslo patentu  27652 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10700437.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.01.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2394087 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009007303 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 41/02  B21C 37/28  F16L 37/091  F16L 13/14  B21C 37/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/050588 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/089188 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Viega Technology GmbH & Co. KG; Viega Platz 1, 574 39 Attendorn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARNING, Ulrich; Hahnbeuler Kreuz 34, 57439 Attendorn; DE;
KOSCHIG, Bernd; Am Hollenhoch 56, 57439 Attendorn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Fiting hrubostenných rúr a postup jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.01.2023 
   Maximálna platnosť do  19.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2394087
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2394087
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.12.2018 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.12.2019 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.12.2020 265,50 EUR 12
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.12.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2394087
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 21.06.2018 Typ Doručené
1b Opis 21.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.09.2018 Typ Odoslané
EP 2394087
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku