Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2397598
(11)  Patent Number  13243 
(96)  European Application Number  10401083.0 
(96)  European Application Date  17.06.2010 
(97)  European Patent Number  2397598 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  26.12.2012 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  21.12.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.04.2013 
(51)  International Patent Classification  D06F 37/28  E05D 15/50   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Inventor(s)  Eichwald Viktor; Schöneberger Strasse 8, 33619 Bielefeld; DE;
Funcken Florian; Pestalozzistrasse 53, 33330 Gütersloh; DE;
Fortkort Kathrin; Von-Langen-Strasse 9, 59329 Wadersloh; DE;
Holz Dominik; Oelmühlenstrasse 58, 33604 Bielefeld; DE;
Hoppe Holger; Beethovenweg 10, 59269 Beckum; DE 
(74)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Title  Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  Yes 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  17.06.2022 
   Patent in Force maximum until  17.06.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.04.2013 4/2013 QA4A
 
EP 2397598
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2397598
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.06.2013 41,25 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.06.2014 49,75 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.06.2015 58,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.06.2016 66,25 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.06.2017 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.06.2018 165,50 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.06.2019 99,50 EUR 10
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.06.2020 116,00 EUR 11
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.06.2021 132,75 EUR 12

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2397598
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2013 Type Delivered
1a Plná moc 22.01.2013 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2013 Type Payment
3 Ponuka licencie 04.02.2013 Type Delivered
4 oznámenie o zápise ponuky licencie 15.02.2013 Type Sent document
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2013 Type Sent document
6 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Type Sent document
7 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Type Sent document
8 vnútrospisový list 07.09.2018 Type Internal Letter
EP 2397598
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku