Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2361638
(11)  Číslo patentu  16120 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10196705.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2361638 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.01.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05027092, 06014729, 06020766 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2005, 14.07.2006, 02.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/18  G01N 33/577  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  06829456.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AC Immune S.A.; EPFL Innovation Park, Building B, 1015 Lausanne; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Greferath Ruth; Am Ziegelhof 2, 77694 Kehl; DE;
Hickman David; Route de Vallaire 1, 1025 St-Sulpice; CH;
Muhs Andreas; Chemin des Alouettes 12, 1053 Cugy; CH;
Pfeifer Andrea; Route de Fenil 16A, 1806 St-Légier; CH;
Nicolau Claude; 166 Greenwood Street, Newton, MA 02459; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Abeta 1-42 špecifické monoklonálne protilátky s terapeutickými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  06829456.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2014 7/2014 SC4A
 
EP 2361638
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2361638
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2361638
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.04.2014 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.06.2014 Typ Odoslané
EP 2361638
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku