Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2340982
(11)  Číslo patentu  13012 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10193941.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2340982 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20091054 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 65/12  B62D 65/18  B23P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COMAU SpA; Via Rivalta 30, 10095 Grugliasco (Torino); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cardani Sergio; Comau S.p.A. via Rivalta 30, 10095 Grugliasco (Torino); IT;
Rumiano Guido; Comau S.p.A. via Rivalta 30, 10095 Grugliasco (Torino); IT;
Putiri Angelo; Comau S.p.A. via Rivalta 30, 10095 Grugliasco (Torino); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na montáž mechanických častí na karosérie motorových vozidiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 3/2013 SC4A
 
EP 2340982
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.12.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2340982
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 23.11.2012 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.11.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.12.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.11.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.12.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.12.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.03.2019 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.05.2021 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2340982
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.11.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.02.2013 Typ Odoslané
EP 2340982
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku