Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2292968
(11)  Číslo patentu  13413 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10193875.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2292968 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20080043078, 20080066779, 20080120211, 20090015819 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2008, 10.07.2008, 30.11.2008, 25.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR, KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16M 13/02  F16M 11/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Yoon Boo Keun; 103-901 Hyundai 1st l'Park, Hyundai-l'Park Apt 693, Mangpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Park Jae Hoo; 206-1703 Dongsuwon-LG-Village, Mangpo-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Kim Bong Joo; 201-404 Ssangyong Apt, Magpo-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Kim Sang Hak; 201-1801 Dongsuwon-LG-Village, Mangpo-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Tae Gi Hyun; 102-202 Shinll Apt, Youngduck-ri, Giheung-eub, Yongin-si, Kyungki-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zdvíhacie zariadenie zobrazovacej jednotky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 5/2013 SC4A
 
EP 2292968
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.01.2013 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2292968
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.05.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.05.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.04.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.04.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.04.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.04.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2292968
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 28.01.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 01.02.2013 Typ Odoslané
Plná moc 22.02.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.08.2022 Typ Odoslané
EP 2292968
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku