Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2332685
(11)  Patent Number  12107 
(96)  European Application Number  10192599.8 
(96)  European Application Date  25.11.2010 
(97)  European Patent Number  2332685 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  09.05.2012 
(31)  Priority Number  102009047150 
(32)  Priority Date  25.11.2009 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  15.06.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.10.2012 
(51)  International Patent Classification  B23K 11/30  B23B 5/16   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  AEG SVS Schweisstechnik GmbH; Fritz-Thyssen-Str. 5, 45475 Mülheim/Ruhr; DE 
(72)  Inventor(s)  Schmidt Harald; Dollendorferstr. 60, 45144 Essen; DE 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Frézovacia hlava pre dve elektródy na bodové zváranie zváracích klieští 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  25.11.2022 
   Patent in Force maximum until  25.11.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
 
EP 2332685
S/N Fee Title Date Year Fee
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 19.11.2012 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.11.2013 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.11.2014 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2015 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2016 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2017 8 298,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.12.2018 9 331,00 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.12.2019 10 398,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2021 12 265,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2332685
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2012 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.07.2012 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.07.2012 Type Sent document
4 Plná moc 26.07.2012 Type Delivered
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Type Sent document
EP 2332685
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku