Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2332685
(11)  Číslo patentu  12107 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10192599.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2332685 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009047150 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 11/30  B23B 5/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AEG SVS Schweisstechnik GmbH; Fritz-Thyssen-Str. 5, 45475 Mülheim/Ruhr; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schmidt Harald; Dollendorferstr. 60, 45144 Essen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Frézovacia hlava pre dve elektródy na bodové zváranie zváracích klieští 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
 
EP 2332685
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2332685
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 19.11.2012 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.11.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.11.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2017 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.12.2018 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.12.2019 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2332685
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.07.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 06.07.2012 Typ Odoslané
Plná moc 26.07.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
EP 2332685
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku