Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2332685
(11)  Číslo patentu  12107 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10192599.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2332685 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009047150 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 11/30  B23B 5/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AEG SVS Schweisstechnik GmbH; Fritz-Thyssen-Str. 5, 45475 Mülheim/Ruhr; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schmidt Harald; Dollendorferstr. 60, 45144 Essen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Frézovacia hlava pre dve elektródy na bodové zváranie zváracích klieští 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
 
EP 2332685
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 19.11.2012 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.11.2013 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.11.2014 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2015 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.11.2016 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2017 8 298,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.12.2018 9 331,00 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.12.2019 10 398,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2332685
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.07.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.07.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 26.07.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
EP 2332685
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku