Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2305255
(11)  Číslo patentu  12507 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10183659.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  2305255 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  334609 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/44  A61K 31/535  A61K 31/65  A61K 31/435  A61K 31/505  A61K 31/47  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1450799 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer HealthCare LLC; 100 Bayer Boulevard, Whippany, NJ 07981; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Carter, Christopher A.; 185 Ash Way, Doylestown, PA 18901; US;
Gibson, Neil; 5742 Brittany Forrest Lane, San Diego, CA 92130-4827; US;
Hibner, Barbara; 66 Thornberry Road, Vinchester, MA 01890; US;
Humphrey, Rachel W.; 251 Bouvant Drive, Princeton, NJ 08540; US;
Trail Pamela; 26 Silo Hill Road, Madison, CT 06443; US;
Vincent Patrick; 208 Beechtree Drive, Encinitas, CA 92024; US;
Zhai Yifan; 13602 Gum Spring Drive, Rockville, MD 20850; US;
Dumas, Jacques; 32 Suffolk Lane, Carlisle, MA 01741; US;
Riedl, Bernd; Von Der Goltz Strasse 7, 42329 Wuppertal; DE;
Khire, Uday; 411 Ridge Rd., Orange, CT 06477; US;
Lowinger, Timothy B.; 352 School Street, Carlisle, MA 01741; US;
Scott, William J.; 210 Saddle Hill Drive, Guilford, CT 06437; US;
Smith, Roger A.; 206 Bayberry Drive, Chester Springs, PA 19425; US;
Wood, Jill E.; 7988 Eagle Ranch Rd., Fort Collins, CO 80528; US;
Monahan, Mary-Katherine; 1304 Winn Pl., Fort Worth, TX 76134; US;
Natero, Reina; 2681 Flamingo Road #2004S, Plantation, FL 33323; US;
Renick, Joel; 6530 Zena Drive, San Diego, CA 92115; US;
Sibley, Robert N.; 1187 Mt. Carmel Avenue, North Haven, CT 06473; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Aryl-močovinové zlúčeniny v kombinácii s inými cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie humánnych karcinómov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1450799 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Maximálna platnosť do  03.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2012 12/2012 SC4A
2 Zmeny adries 01.04.2015 04/2015 TE4A
3 Zmeny adries 05.11.2018 11/2018 TE4A
4 Doplnenie pôvodcu (-ov) 05.11.2018 11/2018 TA4A
 
EP 2305255
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2012 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.11.2013 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.11.2014 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.11.2015 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.11.2016 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.11.2017 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 29.11.2018 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 28.11.2019 18 531,00 EUR
9 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.11.2020 19 597,00 EUR
10 67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 24.11.2021 20 663,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2305255
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 27.09.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.11.2012 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 18.02.2015 Typ Doručené
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2015 Typ Platba
6 oznámenie o zápise zmeny 19.03.2015 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 31.07.2018 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 31.07.2018 Typ Doručené
7b Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
8 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2018 Typ Platba
9 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 26.09.2018 Typ Odoslané
10 Doplnenie materiálov 29.04.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10d Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 29.04.2021 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10f Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10g Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10h Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11 Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 29.04.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11e Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11f Oznámenie k poplatkom 29.04.2021 Typ Doručené
11g Osvedčovacia doložka 29.04.2021 Typ Doručené
11h Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
12 20 Poplatok za návrh na zrušenie európskeho patentu 03.05.2021 Typ Platba
13 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie 04.05.2021 Typ Odoslané
14 Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 04.06.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 04.06.2021 Typ Doručené
14aa Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14ab Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14ac Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14b Plná moc 04.06.2021 Typ Doručené
14c Osvedčovacia doložka 04.06.2021 Typ Doručené
14d Plná moc 04.06.2021 Typ Doručené
14e Osvedčovacia doložka 04.06.2021 Typ Doručené
14f Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14g Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14h Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14i Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14j Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14k Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14l Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14m Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14n Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14o Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14p Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14q Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14r Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14s Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14t Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14u Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14v Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14w Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14x Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14y Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
14z Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov 04.06.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 04.06.2021 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
15e Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
15f Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie 15.06.2021 Typ Odoslané
17 20 Poplatok za návrh na zrušenie európskeho patentu 21.06.2021 Typ Platba
18 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie 28.06.2021 Typ Odoslané
19 všeobecný referátnik 28.06.2021 Typ Odoslané
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.07.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 09.07.2021 Typ Doručené
20b Sprievodný list 09.07.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.07.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 10.07.2021 Typ Doručené
21b Sprievodný list 10.07.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť inde neuvedená 10.07.2021 Typ Doručené
22a Plná moc 10.07.2021 Typ Doručené
22b Sprievodný list 10.07.2021 Typ Doručené
23 prvé predĺženie lehoty 13.07.2021 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.07.2021 Typ Doručené
24a Plná moc 15.07.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť inde neuvedená 15.07.2021 Typ Doručené
25a Plná moc 15.07.2021 Typ Doručené
26 oznámenie o zápise zmeny 16.07.2021 Typ Odoslané
27 všeobecný referátnik 23.07.2021 Typ Odoslané
28 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie 23.07.2021 Typ Odoslané
29 všeobecný referátnik 23.07.2021 Typ Odoslané
30 Doplnenie materiálov 04.08.2021 Typ Doručené
30a Plná moc 04.08.2021 Typ Doručené
30b Sprievodný list 04.08.2021 Typ Doručené
31 Doplnenie materiálov 09.08.2021 Typ Doručené
31a Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
32 Odpoveď na správu úradu 11.08.2021 Typ Doručené
32a Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
32b Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
32c Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
33 Odpoveď na správu úradu 11.08.2021 Typ Doručené
33a Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
33b Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
33c Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
34 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie 12.08.2021 Typ Odoslané
35 všeobecný referátnik 12.08.2021 Typ Odoslané
36 všeobecný referátnik 12.08.2021 Typ Odoslané
37 všeobecný referátnik 12.08.2021 Typ Odoslané
38 Odpoveď na správu úradu 11.08.2021 Typ Doručené
38a Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
38b Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
38c Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
38d Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
38e Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
39 Odpoveď na správu úradu 11.08.2021 Typ Doručené
39a Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
39b Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
39c Príloha inde neuvedená 11.08.2021 Typ Doručené
40 všeobecný referátnik 18.08.2021 Typ Odoslané
41 všeobecný referátnik 18.08.2021 Typ Odoslané
42 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 30.08.2021 Typ Doručené
42a Plná moc 30.08.2021 Typ Doručené
42b Osvedčovacia doložka 30.08.2021 Typ Doručené
42c Plná moc 30.08.2021 Typ Doručené
42d Osvedčovacia doložka 30.08.2021 Typ Doručené
43 všeobecný referátnik 02.09.2021 Typ Odoslané
44 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.09.2021 Typ Doručené
44a Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
45 prvé predĺženie lehoty 22.09.2021 Typ Odoslané
46 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.10.2021 Typ Doručené
47 prvé predĺženie lehoty 15.10.2021 Typ Odoslané
48 Žiadosť inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48a Sprievodný list 20.10.2021 Typ Doručené
48b Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48c Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48d Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48e Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48f Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48g Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48h Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
48i Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
49 vyjadrenie k žiadosti o urýchlenie konania 02.11.2021 Typ Odoslané
50 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.11.2021 Typ Doručené
50a Sprievodný list 15.11.2021 Typ Doručené
51 konečná lehota 16.11.2021 Typ Odoslané
52 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.11.2021 Typ Doručené
52a Sprievodný list 15.11.2021 Typ Doručené
53 všeobecný referátnik 18.11.2021 Typ Odoslané
54 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.11.2021 Typ Platba
EP 2305255
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.03.2015 Bayer HealthCare LLC Bayer HealthCare LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter Christopher A.
Gibson Neil Gibson Neil
Hibner Barbara Hibner Barbara
Humphrey Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson Neil
Hibner Barbara Hibner Barbara
Humphrey Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
4 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson, Neil
Hibner, Barbara Hibner Barbara
Humphrey Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
5 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson, Neil
Hibner, Barbara Hibner, Barbara
Humphrey, Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
6 Zmena pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson, Neil
Hibner, Barbara Hibner, Barbara
Humphrey, Rachel W. Humphrey, Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
Dumas, Jacques
Riedl, Bernd
Khire, Uday
Lowinger, Timothy B.
Scott, William J.
Smith, Roger A.
Wood, Jill E.
Monahan, Mary-Katherine
Natero, Reina
Renick, Joel
Sibley, Robert N.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 16.07.2021 KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s., organizační složka, Sauvage De Brantes Petra, JUDr. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku