Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2305255
(11)  Číslo patentu  12507 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10183659.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  2305255 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  334609 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/44  A61K 31/535  A61K 31/65  A61K 31/435  A61K 31/505  A61K 31/47  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1450799 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer HealthCare LLC; 100 Bayer Boulevard, Whippany, NJ 07981; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Carter, Christopher A.; 185 Ash Way, Doylestown, PA 18901; US;
Gibson, Neil; 5742 Brittany Forrest Lane, San Diego, CA 92130-4827; US;
Hibner, Barbara; 66 Thornberry Road, Vinchester, MA 01890; US;
Humphrey, Rachel W.; 251 Bouvant Drive, Princeton, NJ 08540; US;
Trail Pamela; 26 Silo Hill Road, Madison, CT 06443; US;
Vincent Patrick; 208 Beechtree Drive, Encinitas, CA 92024; US;
Zhai Yifan; 13602 Gum Spring Drive, Rockville, MD 20850; US;
Dumas, Jacques; 32 Suffolk Lane, Carlisle, MA 01741; US;
Riedl, Bernd; Von Der Goltz Strasse 7, 42329 Wuppertal; DE;
Khire, Uday; 411 Ridge Rd., Orange, CT 06477; US;
Lowinger, Timothy B.; 352 School Street, Carlisle, MA 01741; US;
Scott, William J.; 210 Saddle Hill Drive, Guilford, CT 06437; US;
Smith, Roger A.; 206 Bayberry Drive, Chester Springs, PA 19425; US;
Wood, Jill E.; 7988 Eagle Ranch Rd., Fort Collins, CO 80528; US;
Monahan, Mary-Katherine; 1304 Winn Pl., Fort Worth, TX 76134; US;
Natero, Reina; 2681 Flamingo Road #2004S, Plantation, FL 33323; US;
Renick, Joel; 6530 Zena Drive, San Diego, CA 92115; US;
Sibley, Robert N.; 1187 Mt. Carmel Avenue, North Haven, CT 06473; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Aryl-močovinové zlúčeniny v kombinácii s inými cytostatickými alebo cytotoxickými látkami na liečenie humánnych karcinómov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1450799 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2021 
   Maximálna platnosť do  03.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2012 12/2012 SC4A
2 Zmeny adries 01.04.2015 04/2015 TE4A
3 Zmeny adries 05.11.2018 11/2018 TE4A
4 Doplnenie pôvodcu (-ov) 05.11.2018 11/2018 TA4A
 
EP 2305255
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2012 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.11.2013 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.11.2014 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.11.2015 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.11.2016 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.11.2017 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 29.11.2018 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 28.11.2019 18 531,00 EUR
9 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.11.2020 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2305255
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 27.09.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.11.2012 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 18.02.2015 Typ Doručené
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2015 Typ Platba
6 oznámenie o zápise zmeny 19.03.2015 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 31.07.2018 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 31.07.2018 Typ Doručené
7b Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
8 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2018 Typ Platba
9 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 26.09.2018 Typ Odoslané
10 Doplnenie materiálov 29.04.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10d Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 29.04.2021 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10f Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10g Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
10h Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11 Návrh na zrušenie európskeho patentu s určením pre SR 29.04.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11c Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11e Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
11f Oznámenie k poplatkom 29.04.2021 Typ Doručené
11g Osvedčovacia doložka 29.04.2021 Typ Doručené
11h Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
12 20 Poplatok za návrh na zrušenie európskeho patentu 03.05.2021 Typ Platba
13 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 2305255
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.03.2015 Bayer HealthCare LLC Bayer HealthCare LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter Christopher A.
Gibson Neil Gibson Neil
Hibner Barbara Hibner Barbara
Humphrey Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
3 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson Neil
Hibner Barbara Hibner Barbara
Humphrey Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
4 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson, Neil
Hibner, Barbara Hibner Barbara
Humphrey Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
5 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson, Neil
Hibner, Barbara Hibner, Barbara
Humphrey, Rachel W. Humphrey Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
6 Zmena pôvodcu 25.09.2018 Carter, Christopher A. Carter, Christopher A.
Gibson, Neil Gibson, Neil
Hibner, Barbara Hibner, Barbara
Humphrey, Rachel W. Humphrey, Rachel W.
Trail Pamela Trail Pamela
Vincent Patrick Vincent Patrick
Zhai Yifan Zhai Yifan
Dumas, Jacques
Riedl, Bernd
Khire, Uday
Lowinger, Timothy B.
Scott, William J.
Smith, Roger A.
Wood, Jill E.
Monahan, Mary-Katherine
Natero, Reina
Renick, Joel
Sibley, Robert N.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku