Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2273179
(11)  Číslo patentu  32644 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10183372.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.06.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  2273179 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  02015978 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17C 13/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1523638 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Soda-Club (CO2) AG; Neugasse 14, 6300 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Funt, Mark; 5 Bialik St., Kfar Saba, 44448; IL;
Leved, Gregory; 15/4 Harohe St., Rehevot, 76209; IL;
Ben-Simon, MIchel; Reuven Hecht 38 St. Ramot, 84944, Beer Sheva; IL;
Cohen, Avraham; Hadishon Street 8, 96956, Jerusalem; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Ventil na uzatváranie nádoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1523638 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.06.2021 
   Maximálna platnosť do  20.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 2273179
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 01.06.2020 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2273179
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 30.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.12.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.12.2019 Typ Odoslané
EP 2273179
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku