Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2308888
(11)  Patent Number  24172 
(96)  European Application Number  10179049.1 
(96)  European Application Date  26.10.2002 
(97)  European Patent Number  2308888 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  01.03.2017 
(31)  Priority Number  332743 P 
(32)  Priority Date  14.11.2001 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  13.04.2011 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.10.2017 
(51)  International Patent Classification  C07H 21/04  A01K 67/00  A01H 5/00  C07K 16/00  A61K 39/395  C12N 15/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  1562968 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(72)  Inventor(s)  Giles-Komar Jill; 31 Blakely Drive, Downingtown, PA 19335; US;
Knight David; 2430 Whitehorse Road, Berwyn, PA 19312; US;
Peritt David; Scientific Director, Regenerative Medicine and Cellular Therapy Hospira, Inc., 275 North Field Drive, Building H1-4, Dept. 087W, Lake Forest, IL 60045; US;
Trikha Mohit; 3087 Green Oak Court, San Mateo, CA 94403; US 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Anti-IL-6 protilátky, kompozície, spôsoby a použitia 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  1562968 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  26.10.2022 
   Patent in Force maximum until  26.10.2022 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 2308888
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.12.2019 30,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2020 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2021 20,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2308888
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.09.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 22.09.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 14.09.2021 663,50 EUR 20

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2308888
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2017 Type Delivered
Opis 03.05.2017 Type Delivered
Plná moc 03.05.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.05.2017 Type Delivered
Sprievodný list 03.05.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.05.2017 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis prechodu 04.12.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prechode 04.12.2019 Type Delivered
Plná moc 04.12.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2019 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.03.2020 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2020 Type Payment
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2020 Type Payment
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2020 Type Payment
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2020 Type Payment
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2021 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 30.03.2021 Type Sent document
EP 2308888
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku