Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2281756
(11)  Číslo patentu  29418 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10170608.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2281756 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20091632, TO20090567 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.09.2009, 27.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT, IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 83/00  E03D 9/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bolton Manitoba SpA; Via G.B. Pirelli 19, 201 24 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nobbio, Alessio; c/o INGE S.p.A. Via Garibaldi, 190, 20024 Garbagnate Milanese (MI); IT;
Partiti, David; Via E. Carpi, 21, 20131 Milano; IT;
Baiguerra, Gianpaolo; Via Matteotti, 45H, 20020 ARESE (MI); IT;
Rosati, Massimo; Via San Giovanni Bosco, 12, 20052 Monza (MB); IT;
Alderuccio, Gianni; Via Alfieri, 40, 20030 Bovisio Masciago (MB); IT;
Pimazzoni, Massimiliano; Via Bach, 44, 21042 Caronno Pertusella (VA); IT;
Curi, Paola; Via Per Como, 27, 22034 Brunate (CO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Aplikačné zariadenie pre sanitárne hygienické produkty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.07.2023 
   Maximálna platnosť do  23.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2281756
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2281756
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2281756
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 16.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.03.2019 Typ Odoslané
EP 2281756
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku